• ප්‍රජාතන්ත්‍රය පජාත වීම

   මේ පශ්චාත් මැතිවරණ සමයයි. අමුතු ආකාරයේ නාඩගම් කල එලි බසින කාලයයි. බලය තහවුරු කරගත්තෝ බලය අහිමිවූවන්ට කෝචෝක් දමමින්, කට මැත දොඩවමින් සිය පාක්ෂිකයන් හමුවට ගොස් පාරේ රතිඤ්ඤා දල්වමින්, කිරිබත් කැවුම් කමින් ඩෙඟා නටති. බලය අහිමිවූවෝ එක්කෝ "අපිට ප්‍රතිසංවිධානය වෙන්න තියෙනවා" කියා ජනමාධ්‍ය ඉදිරියේ "පොඩි ලයින් එකක් දී" තමුන්ගේ ගුලට රිංගා ගනිති. එසේත් නැතිනම් එක පිට එක මාධ්‍ය සාකච්ඡා කැඳවමින් "අපි මේ ප්‍රතිඵලය ගැන සෑහීමකට පත්වෙන්නෙ නෑ. ඡන්දෙ දාපු මිනිස්සු මෝඩයි." ආදී කතා...
  • vLayman.1::Branch and Bound Algorithm

   Branch and Bound Algorithm, invented by P.M. Narendra and K. Fukunaga, is a long standing, widely used algorithm in machine learning and pattern recognition. This post intends to explain the mathematical background and the function of the BnB algorithm in details along with an example.
  • #::3-Generics

   A deep dive into the concept of Generics, and a glance at under the hood of C# and Java, to slightly improve the understanding on how these two implements the concept of Generics.